مجله اینترنتی چاغداش قشقایی

خوان یغما/توفیق فکرت(ترکیه)؛ مترجم: کامبیز نجفی

ترجمه تعداد بازدید :169 مشاهده تعدادنظرات : 0

 

مجله چاغداش, شماره هفتم

ترجمه

 

 

خوان یغما

شاعر: توفیق فکرت(ترکیه)

بازنویس: ابراهیم صدری

مترجم: کامبیز نجفی

 

 

 

سروران! سفره این جاست

سفره این جاست،

این سفره ی خلق ماست،

که خون می گریند و جان می کنند،

هرچه هست و هرچه نیست،

همه اش همین.

 

 

سروران!

این سفره چشم به راه شماست،

چگونه پیش روی شما ایستاده است! چطور می لرزد!

 

امان جانم،

شرمسارم سروران!

برای خوردن چه داریم؟

بخورید، ببلعید،

هالاف هولوف, شالاپ شولوپ.                                               

 

 

بخورید سروران!

بخورید،

این سفره که اشتها را باز می کند مال شما،

به خدا مال شما،

بخورید تا سیر شوید،

تا ترکیدن، تا انفجار،

بخورید.

 

هرچه در این میانه است،

برای این بزرگان نازنین است،

نژاد, تبار, شرف, رحمت, آیین, سور و سرور, میهمان, قصر, شوخی

همه چیز برای شماست سروران!

میهمان, قصر, عروس, شوخی 

همه چیز مال شما،

همه ی آن چه مهیاست،

همه ی هرچه راحت است.

 

 

بخورید سروران!

 بخورید،

این خوان اشتها مال شما،

بخورید تا سیر شوید،

تا ترکیدن تا انفجار بخورید،

به هر روی این مردم شوربخت, این بی نوایان،

می دهند هرچه دار و ندارشان را،

مال و منالشان, جانشان, آرزوهایشان, همه ی زیبایی هایشان را می دهند،

ثروت, آتیه, سلامت, راحتی شان  را،

محشر جوشان درونشان را،

 

می دهد، این مملکت می دهد،

نگران نباشید،

هیچ اندیشه ی آن نکنید که حلال است یا حرام.

 

 

سروران!

بخورید،

بخورید اما کمی شتاب کنید،

پایان این خرمن نزدیک است،

در این دم رفتن چنگ بزنید،

فردا به ناگاه می بینید خاموش شده است،

این اجاقی که دارد چرت می زند.

 

امروز که شکمتان رو به راه است

امروز که آش ها گرم

بلمبانید, بچپانید

تلنبار کنان،

بغل بغل.

 

 

بردارید سروران! بردارید،

این یغما مال شما،

این اهانت مال شما، این خیانت مال شما،

روز برای شما سروران!

ضیافت ها مال شما, آیین ها مال شما.

 

 

اما بیایید ببینید که،

هرچه کنید و هرچه هم سازید،

چاره ای نیست سروران!

شما هم می آیید و شما هم می روید،

انگارِ سرورانتان که آمدند و رفتند،

چون که این مملکت مال ماست سروران!  

این مملکت مال ماست.

(از این که مجبور به گفتن شدم پوزش می خواهم).

 

 

شما باز هم بخورید سروران!

 بخورید،

این سفره که اشتها را باز می کند مال شما،

بخورید، بخورید،

بخورید،

بخورید.

 

 

????????

 

YAĞMA SOFRASI

 

İşte bu sofra efendiler

İşte bu sofra kan ağlayan

Can çekişen halkımızın sofrası.

 

Nesi var, nesi yoksa hepsi bu.

Bekler sizi efendiler bu sofra,

Nasıl da durur, nasıl da titrer karşınızda.

 

 

Aman canım, utanacak ne var efendiler?

 

Yiyin yutun hapur hupur, şapur şupur,

Yiyin efendiler, yiyin,

Bu iştah açan sofra sizin.

 

Vallahi sizin, doyuncaya kadar yiyin,

Patlayıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin.

 

Bütün bu nazlı beylerindir ne varsa ortalıkta

 

Hasef, nesef, şeref, şatafat, oyun, düğün, konak, saray

 

Hepsi sizin efendiler.

 Konak, saray, gelin, alay,

Hepsi sizin, hepsi hazır, hepsi kolay.

 

 

Yiyin efendiler yiyin, bu hanı iştiha sizin,

Duyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin.

 

Nasıl olsa

 bu yoksul, bu fukara halk

Verir nesi var nesi yoksa,

Verir malını, canını, ümidini, tüm güzelliğini,

Servetini, istikbalini, sağlığını, rahatını.

İçinde kaynayan mahşeri

 

Verir bu memleket, verir, hiç tasalanmayın,

Hiç düşünmeyin haram mıdır yoksa helal mi.

 

 

Yiyin efendiler, yiyin, ama biraz çabuk yiyin

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak.

 

Yarın bi bakarsınız, sönmüş bu gün çıtırdayan ocak.

 

Bu gün mideniz hazırken, bu gün çorbalar sıcak,

Atıştırın, tıkıştırın,

 kapış kapış, kucak kucak.

 

 

Götürün efendiler, götürün, bu yağma sizin,

Bu ihanet sizin, bu hıyanet sizin,

Gün sizin efendiler, şölenler, törenler sizin.

 

 

Gelin görün ki

ne yapsanız, ne etseniz de

Çare yok efendiler,

 siz de gelir ve geçersiniz,

Gelmiş ve geçmiş efendileriniz gibi.

 

Çün bu memleket bizim efendiler,

 bu memleket bizim.

 

Söylemek zorunda kaldığım için özür dilerim.

 

Siz yine de yiyin efendiler, yiyin

Bu iştah açan sofra sizin, yiyin yiyin

, yiyin

 yiyin..

 

مارا در فضای مجازی دنبال کنید
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مجله الکترونیکی چاغداش قشقایی می باشد.
Copyright - Developed By Alpar©